четвъртък, 20 декември 2012 г.

Мантрата OMПовечето религии свидетелстват, че сътворението започва със звук: „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.” (Библия, Светото Евангелие от Йоан, Глава 1). За Хиндуизма и Будизма ОМ е първичният звук, първият дъх на сътворението, вибрацията, която осигурява съществуването. Знакът на ОМ обозначава Бог, творението и единството на всичко съществуващо. 

Символът на ОМ е свещен звук, пресъздаващ Брахман – Надличният Абсолют – всемогъщ, въздесъщ, източник на цялото проявено съществуване. Брахман, сам по себе си, е непонятен, така че символът ОМ се явява задължителен да ни помогне да осъзнаем непонятното. Следователно ОМ пресъздава едновременно неизявените и изявените аспекти на Бога. Затова е наречен Pranava, за да означи, че животът е проникнат от ОМ и ОМ протича в нас чрез прана или дъха.

Според Упанишадите (хиндуистки философско-религиозни текстове) „ОМ е единственият вечен звук, от който произлиза всичко. Миналото, настоящето и бъдещето се съдържат в един единствен звук, и всичко, което съществува отвъд трите форми на времето, също се съдържа в него”.

ОМ не е дума, а по-скоро интонация, която, като музика, преодолява бариерите на възрастта, расата, културата и дори световете. Състои се от 3 санскритски букви – „аа”, „ау” и „ма”, и още един компонент – тишината, които, обединени заедно, създават звука Аум или ОМ. 

Трите звука „а”, „у” и „м” в последователността си представляват тялото, душата и духа. 

„А” олицетворява съзиданието.
„У” олицетворява поддържането.
„М” олицетворява разрушението или разпада.
 
Така се пресъздава Троичността на Бога в Хиндуизма – Брахма, Вишну и Шива. 

Трите части на АУМ се свързват с етапите на събудено състояние, сън и дълбок сън и тишината като символ на трансцеденталното състояние, и с трите гуни (раджас, сатва и тамас). „А” отговаря на първите 3 чакри (Муладхара, Свадищана, Манипура), „У” на средните (Анахата и Вишудхи), а „М” на висшите (Агия и Сахасрара).

Трите букви още означават трите свята на съществуването – небето, земята и подземния свят.

Смята се, че това е основния звук на света, който съдържа всички останали звуци. Сам по себе си той е мантра или молитва. Ако се повтаря с правилната интонация, той резонира по цялото тяло, така че звукът достига до центъра на самото съществуване – Атман или душата.  

Има хармония, мир и благословия във вибрацията на този звук. ОМ е звукът на Слънцето, звукът на светлината. ОМ е звукът на утвърждението и издигането (движението на ОМ е нагоре, ОМ въздига душата).

Докато напяваме ОМ, ние създаваме в себе си вибрация, която ни привежда в съзвучие с космическата вибрация и нашето мислене се издига над Егото. Това е момент, в който светските дела биват изоставени в зараждащото се желанието за единство с всички и с всичко съществуващо.   

ОМ е есенцията на всички мантри, най-висшата от всички мантри или свещената дума. Повтарянето на ОМ ни помага да се върнем към истинската ни духовна същност. Центърът на ОМ е междувеждието, „третото око”, центърът на интуицията. Чрез интуицията се свързваме с по-дълбоката ни, по-висша същност. Пеенето на ОМ е лечебно, дълбоко трансформиращо.
В началото на всеки час по Йога изпяваме мантрата ОМ, за да успокоим ума и да го откъснем от ежедневието, настройвайки съзнанието към предстоящата практика. С вибрацията на ОМ обединяваме енергията на групата и се хармонизираме. В края на практиката изпяваме ОМ, за да благодарим за споделянето й и за да запазим стремежа към баланс и хармония в света и ежедневието.

  

петък, 14 декември 2012 г.

Шивананда ЙогаШивананда йога е интегрална класическа йога по системата на Свами Шивананда. С помощта на йога практики – асани, пранаяма (дихателни упражнения), медитативни техники, релаксация и мантри, се стремим към здраво тяло, спокоен и концентриран ум, удоволетвореност, радост и вътрешна хармония. 

 

Свами Шивананда Сарасвати е роден в Патамадай, Тамил Наду, Индия през 1887 г. в известно семейство с учени и светци в рода си. Посвещава живота си на разпространението на духовното знание. Упражнявайки интензивно духовни практики и отречения, се изявява като голям Йога учител, светец и мъдрец. Шивананда пътува из цяла Индия, вдъхновявайки хората да практикуват Йога и да водят духовен живот. Основава "Общество за Божествен Живот" (Divine Life Society) през 1936 г., Йога Веданта академия през 1948 г., чиято цел е разпространение на духовно знание и обучение на хората на Веданта и Йога. През живота си е напътствал хиляди последователи и ученици от всякакви националности, религиозна принадлежност и вероизповедание.

Петте аспекта

Свами Шивананда транслира посланията на Йога, така че да бъдат понятни за ума на обикновените хора, които нямат опит с духовни практики. Той прави посланията разбираеми за широк кръг от хора, съобразявайки се с конвенционалния модел, по който е организирано мисленето и съзнанието на човека.

Неговият ученик Свами Вишну Девананда дава системата от пет аспекта, която става основа на Шивананда Йога. Петте аспекта според Свами Вишну Девананда са:     

1. Правилно упражняване на тялото (асани);

2. Правилно дишане (пранаяма);

3. Правилна релаксация;

4. Правилно хранене;

5. Положително мислене и медитация.

Неслучайно първият аспект е правилната асана. За да се развиваме, първо трябва да сме здрави, да можем да разчитаме на тялото си, че няма да ни предаде, да му помогнем в неговите болежки, да задоволим неговите нужди. Асаната дава физическата практика, с времето практикуващите осъзнават и фините аспекти и не-физическите резултати от асната.

От изключителна важност е правилното изпълнение на асаната. Напоследък все повече се появяват и добиват гласност материали за „вредата” от Йога – за травми и сериозни увреждания при практикуващи от дълго време Йога и при Йога учители. Тъй като човек се изкушава да се самонадмогва и да се отклонява от бавния и търпелив път на правилата, практикуващият може да пренебрегне правилното изпълнение на асаната и резултатът да е по-малко или по-сериозна травма. Затова трябва да се обръща особено внимание на правилното изпълнение.

Правилното дишане и дихателните упражнения са начинът, по който чрез тялото може да се работи с ума и със съзнанието. Т.е това е вече второто стъпало след асаната – когато се започва работа за по-фините аспекти на човека. И тъй като пранаяма е мощна енергийна техника отново изключително важно е да се постави акцентът върху правилно дишане – правилно изпълнение и точната доза дихателни упражнения за всеки етап от развитието на практикуващия Йога.

Правилната релаксация е онова измамно лесно състояние, което може да се постигне след дълги тренировки на отпускане на мускулите, забавяне на вътрешния ритъм, заглушаване на вътрешния монолог и освобождаване от картините и образите, от които умът е обсебен. Правилната релаксация възстановява не само физическите, но и психичните сили, т.е. позволява да се „заредят батериите наново” и да няма енергийни липси, така че човек да може да бъде в добра форма за всичко, което му предстои в живота.

Коментирайки правилното хранене, трябва да се върнем към познатата истина, че човек е това, с което се храни. Нашето тяло е живо и работи, благодарение на горивото, което му даваме с храната. И не можем да имаме големи очаквания за състоянието на тялото си, ако това гориво е некачествено, ако липсва живот в него.

Положителното мислене от една страна е това, към което практикуващият трябва да се придържа, дори и с усилие на волята и вътрешна дисциплина, а от друга то е естествен  резултат от правилната асана, правилното дишане, релаксацията и правилната диета. А медитацията се случва по Божията милост, тя е подарък или награда „свише” за положените усилия.

Практиката по Шивананда Йога е холистичен подход – в часовете изпълняваме асани, дихателни упражнения, правим релаксация и първи стъпки в медитативните техники.   

График на часовете по Интегрална йога по системата на Свами Шивананда в Lotus Spirit:
понеделник: 18.30 часа
вторник: 19.30 часа