петък, 30 януари 2015 г.

Хася раса - расата на радостта


Хася раса е радостта, която извира отвътре, когато чувстваме, че животът е хубав. Нейният най-характерен израз е хуморът и може да предизвика радост и у другите.

Хася е расата на радостта, а шеговитото настроение е най-честият й израз. Любимият обект на хумора и Хася е майя – илюзорният аспект на вселената, вечната игра на противоположностите, която никога не е последната истина, а само едно отражение на истината.


В момента, в който интелектът започне да се намесва, истинската шега е невъзможна. Тогава невинният смях става сатира или сарказъм.

Обаче не хуморът и смеха създават най-чистата Хася. Чистата Хася е истинското щастие, радостта, която извира отвътре, без някаква причина. Тя може да се появи, когато чувстваме, че Бог или животът са добри. Тази Хася радост е Божествената раса, израз на божията благословия.


Хуморът е много мощно оръжие срещу тъгата, страха и гнева. 

Как да развием радостта

Докато можем съзнателно да поддържаме настроение за хумор и радост, не можем съзнателно да произведем смях. Хася зависи не толкова от конкретния случай, а от присъствието на енергията на радостта в тялото. Естествената радост е награда за виждането на красотата и чудото в живота.


Това, което човек може да направи, за да увеличи присъствието на Хася в живота си, е да обича самия живот и другите, да се освобождава от напрежението, да поддържа тялото си здраво, да живее здравословно и да бъде отворен за смеха, когато той дойде.

Смехът е силно заразителен, така че ако накараме един човек да се засмее, останалите лесно ще го последват. Най-лесният начин да предизвикате Хася у някого, е да я предизвикате в обкръжението.Основна раса: радост

Под-раси: хумор, сатира, сарказъм

Доминиращ елемент: огън

Доминираща доша: Питта

Доминираща гуна: Раджас

Доминираща коша: Маномая коша

Сходни раси: любов, учудване

Противоположни раси: тъга, отвращение, страх

Неутрална раса: мир, смелост, гняв

Расата предизвиква: радост

Ключ за усвоявне: да накараш другите да видят красотата в илюзията на живота

Сидхи: Вашитва (популярност)


Божество: Малкият КришнаИзточници: http://www.rasas.info/ http://www.yogarasa.net/rasa.php, други матeриали в интернет

Следете ни - в следващите постове ще Ви запознаем и с останалите раси в детайли.


петък, 23 януари 2015 г.

Шрингара раса - любов


„Да обичаш един е пленително упражнение по любов към всички.”

Шрингара раса е расата на любовта, изкуствата, красотата и духовното посвещаване. Това е царят (или царицата) на всички раси, крайната цел на сътворението и на вселената.

Шрингара означава „любов” и още „красота”. В тесен смисъл Шрингара означава да се наслаждаваш на компанията на любимия по един много красив и романтичен начин. В по-широк смисъл Шрингара е настроението, в което ние се концентрираме върху създаването на красива среда, върху семейството и приятелите, върху добрите обноски и романтиката, върху изкуството, културата и украсата, върху това да се облечем хубаво и да се държим добре, върху красотата и насладата. Много често Шрингара раса означава „добър вкус”.


Любовта е най-силното чувство, което двама човека могат да сътворят заедно, живеейки като бог и богиня, като Шива и Шакти, в своя собствена вселена. По този начин връзката се превръща в репетиция за отдаването на вселената и божественото.

Въпреки че всички хора имат възможността да живеят в красота и любов без много усилия, повечето от нас изглежда, че страдат от липса и на двете. Донякъде това е заради по-голямото влияние на расите, противоположни на Шрингара (любов) – и по-специално тъгата (Каруна), гневът (Рудра), страхът (Бхаянака) и отвращението (Вибхатся). Но от друга страна, се дължи на действителната липса на разбиране и оценяване на Шрингара в съвременната култура.

Настроението на Шрингара има два аспекта: чувството за любов в съюз (Самбхога Шрингара) и в раздяла (Випраламбха Шрингара). Проблемът при наслаждаването на Шрингара, както е при всяка наслада, е че има вероятност да се превърне в пристрастяване. Любовта винаги съдържа някакво ниво на привързване.

За да овладеете Шрингара, трябва да осъзнаете, че красотата е навсякъде и винаги е там, за да бъде обичана. Красотата е в света за наслада, не за тежест. В Индия жените виждат в мъжете си Кришна, Рама или Шива, докато мъжете виждат в съпругите си Радха, Сита или Парвати. Когато мъжете се превърнат в богове, а жените – в богини, тогава Шрингара наистина се превръща в божествена лила (божествена игра).На второ място, любовта и красотата се нуждаят само от малко внимание, за да се усилят. Увеличаването на Шрингара става с малки и обикновени неща като докосване, цвете, усмивка, малко кокетство, проява на внимание и хармония.

Трето, докато любовта и красотата могат да бъдат създавани без мярка или ограничение, то на тях трябва да се наслаждаваме умерено и без да се вдаваме. Природата на ума ни се нуждае и от двете, за да останем щастливи. Да опиташ, повече от колкото да се наядеш, е същността на Шрингара, а ако прекалиш с тази раса и отношението ти към нея, ще страдаш много.

Четвърто, ако човек успее да остане обикновен наблюдател, а не да бъде лично въвлечен в случващото се, тогава може да се наслаждава на любовта и красотата, без ограничения. Този, който обича всички и всичко, е винаги влюбен.

Тъй като любовта и красотата са същността на една и съща раса – Шрингара, любовта може да се засили чрез украсата и изкуствата и обратното. Любовта и любенето трябва да бъдат въплътени в други удоволствия, за да носят истинска наслада.Шрингара раса е архетипният съюз на мъжка-женска енергия, слънце-луна, активно-рецептивно, спокойствие-динамика, потенциалът за разцъфване, скрит в семето, Х-хромозома и У-хромозома, вдишване-издишване, всичко това се отразява в природата, в божествените двойки Шива-Шакти, Кришна-Радха, Сита-Рама и в основите на нашето съществуване. В личната ни практика и в живота Шрингара раса може да бъде най-удовлетворителната раса от всички, когато сме отворени към изживяването на живота в чувствена пълнота, а очите ни се откриват красотата навсякъде.Основна раса: любов

Под-раси: уважение, естетически чувства, посвещаване

Доминиращ елемент: вода

Доминираща доша: Капха

Доминираща гуна: Раджас

Доминираща коша: Маномая коша

Сходни раси: радост, учудване

Противоположни раси: тъга, отвращение,гняв, смелост, страх

Неутрална раса: мир

Расата предизвиква: хумор

Ключ за усвоявне: любов с умереност и с различаване

Сидхи: Прапти (постижение)

Божество: Кришна
Източници: http://www.rasas.info/ http://www.yogarasa.net/rasa.php, други матeриали в интернет


Следете ни - в следващите постове ще Ви запознаем и с останалите раси в детайли.

петък, 16 януари 2015 г.

Раса йога или йога на емоциите


Раса (от санскрит буквално означава „есенция”, „същност”) е понятие, с което назоваваме умственото състояние и доминиращата емоционална тема. Раса може да се отнася за извършването на каквато и да е дейност, може да я отнесем към произведение на изкуството или към първоначалното чувство, което се появява у човека, който вижда, чете или чува такова произведение. Отделно съществува раса йога или йога на емоциите.

Раса е „есенцията” или „вкусът” на всяко впечатление, това е естетическото изживяване в трансценденталност, емоцията, която изпълва душата, нектарът на живота.

Теорията за „раса” е приписвана на Бхарата – мъдрец, отшелник, митичен цар, живял някъде между 1 век пр. Хр. и  3 век сл. Хр. Теорията е развита от оратора и философ Абхинавагупта (1000 г.), който я отнесъл към всички видове театър и поезия. Според Бхарата основните човешки емоции са наслада, веселие, тъга, гняв, сила, страх, отвращение, доблест и удивление, всяка от които може да бъде преработена в съзерцателна форма като различен вид „раса”: еротична, комична, патетична, яростна, героична, ужасна, отвратителна, великолепна и спокойна. Тези „раси” съдържат съставните части на естетическото преживяване. Силата на разбирането за  „раса” е награда за заслуги от предишен живот.

Деветте раси (доминиращи чувства) са същностни аспекти или енергии, които определят набор от емоции и настроения, принадлежащи към едно и също „семейство” (раса). Докато сами по себе си деветте раси са ясно определени тенденции, които се отразяват на тялото и на ума, емоциите, произтичащи от тях (или „бхава”, ако останем в терминологията на санскрит), се манифестират по много различни начини и разбирането им зависи от личния и културния контекст. Знанието за деветте раси ни помага да разберем защо се появява определено настроение и защо остава, въпреки че това, което го е предизвикало, може отдавна да си е отишло. Важно е да разберем как да използваме това знание, за да добием по-голям контрол над емоциите.

За да се придържаме към тази Раса йога, трябва да разберем какво са расите и как функционира всяка раса.  


Тантричната традиция определя девет раси, които отговарят на достатъчно ясно дефинирани основни настроения или емоции:

Раса                основно значение                следващо значение и свързани емоции

Шрингара            любов                                   красота, привързаност

Хася                     радост                                    хумор, сарказъм

Адбхута               учудване                                любопитство, мистерии

Шанти                 мир                                        спокойствие, уравновесеност

Рудра                    гняв                                       раздразнителност, стрес

Вийра                   смелост                                 гордост, доверие

Каруна                 тъга                                        съчувствие, жалост, симпатия

Бхаянака            страх                                      тревожност, притеснение

Вибхатся             отвращение                           депресия, самосъжаление

Всички желания за притежание, сигурност, наслада, признание, любов, знание, просветление и т.н. – всички те са желания за щастие, което се надяваме, че ще изпитаме, когато ги изпълним. Ние копнеем за чувството на щастие да притежаваме, да бъдем сигурни, да получим признание за нашата ценност, да се наслаждаваме, да обичаме, да знаем. Всичко, което наистина искаме, е да изпитваме позитивните раси. По същността си  Раса йога е да спрем да бъдем нещастни и се наслаждаваме на щастието си по начин, който няма да ни отведе обратно до нещастните раси. 

Източници: http://www.rasas.info/ http://www.yogarasa.net/rasa.php, други матeриали в интернет

Следете ни - в следващите постове ще Ви запознаем с всяка раса в детайли.


петък, 9 януари 2015 г.

Трите гуни


В йога философията съществува понятието Пракрити – изначална природа. Тази изначална природа се въплъщава в човека посредством трите гуни (основни качества). Трите гуни – Саттва, Раджас и Тамас – се описват като три нишки, от които е изтъкано въжето, привързало ни към света на материята.

Саттва е светлината, безусловната любов, вярата и мъдростта. Тя е висша духовна сила, която ни просветлява, води до яснота и ведро спокойствие на ума. Тя носи радост и удоволетворение, давa самообладание, решителност и чувство за свобода, прави ни щедри и благи. Ключови понятия тук са истина, хармония, баланс.

Раджас е действието, активността, стимулът, устремът, силата, която променя нещата. Дава страст, възбуда, привличане и отблъскване (любов и омраза), причинява страдания чрез силните желания. Обикновено Раджас дава много обществени постижения, но и амбиции и користолюбие.

Тамас е мързелът, инертността, застоят, тъмната ни половина. Тамас е пасивна и възпрепятстваща сила, която ни завлича надолу и владее съзнанието чрез страх и привързаности. Това е състоянието на ригидност и невежество, натрупване на токсини и негативни емоции.

Саттва  води към божественото, а Тамас – към демоничното. Между двете стои Раджас. Преобладаващата гуна определя светогледа на човека, предпочитанията му към храни, начинът по който говори, и какво е вътрешното му състояние.

От друга страна, ние можем да повлияем на по-активната в момента гуна чрез избор на духовни практики и храни.


Сатвични храни са свежите, суровите или леко сготвени зърнени храни, ядки, семена, плодове, зеленчуци, млечни продукти. Сатвичната храна подобрява здравето, повишава енергията, прочиства ума и води до баланс и умиротворение.Раджастичните храни са силно подправени, люти и пикантни, кисели, много солени, стимулиращи като кафе и чай, лук, чесън. Раджастичната храна стимулира тялото и ума, силно стимулира сетивата, прави човек по-неспокоен и настъпателен, може да го направи алчен или лаком.


Тамастичните храни са застояли, без прана, без живот в тях, изкуствени или развалени, силно преработени храни с химикали. Тамастичните храни не дават енергия, а я изстискват от тялото. Тамастичната храна ни прави мързеливи и склонни към депресии.

Трите гуни съществуват винаги заедно – просто в определен момент една от тях е водеща.

Важно е да знаем, че ние сме в процес на непрекъснати трансформации и според нивото, на което се намираме, нещо, което за нас вчера може да е било саттва, днес вече може да е тамас.