събота, 9 февруари 2013 г.

Защо пеем мантри
Мантрата представлява звук с енергийна вибрация.  Мантра е санскритска дума, състояща се от корена man- „manas — „мисля”, „съзнание“, и наставката –tra, означаваща „инструмент, средство“. Ето защо буквално „мантра“ означава „инструмент на съзнанието“. Смята се, че санскрит е език, който има не само звук, но и форма – символ. Когато повтаряме определени звукосъчетания, формата им се материализира и символът им оживява в нас, което ни води към трансформация в много по-голяма степен, отколкото сме в състояние да осъзнаем. Така повтарянето на мантри е начало за духовна еволюция. 

Във всяка мантра се съдържа определена сила. Когато повтаряме мантрата, тази сила се реализира, отключва се. В мантрата се съдържа и силата на молитвата – на отправеното към Бога послание. Работата с мантри е работа на енергийно ниво, така негативните вълни се трансформират в положителни. 


В древността мъдреците „получили” мантрите по време на медитация, след което започнали да ги предават от учител на ученик. Много от тях са били кодирани в древните писания. 

Просветените хора, които могат да разчетат мантрите, имат висок духовен потенциал, благодарение на което могат да ги транслират до останалите.

Мантрите се повтарят на глас, шепнешком или наум. Начинаещите ги повтарят на глас, за да се задържи по-лесно умът в практиката. Истинското въздействие идва от повторението наум.

Всяко божество в Индия отговаря на определен аспект на съществуващото. Повтаряйки мантрата на дадено божество, активизираме съответния аспект на божеството вътре в нас. Например „Ом нама(х) Шивая” разрушава негативизма и действа съзидателно. По този начин мантрите се превръщат в материализация на човешката воля и желание във формата на действие.

Мантрите събуждат прана (жизнената енергия) и въздействат много силно върху чакрите – енергийните центрове.

Мантрите се използват за зареждане на вода, защото водата е най-проходима от всички елементи и единствена може да заеме формата/символа на звука. 

Сред мантрите можем да отделим така наречените маха мантри - "велики мантри". Такава мантра е "Гаятри мантра", най-почитаната мантра в хиндуизма. Гаятри мантра развива интелигентността, дарява ни със знание, мъдрост и разширява съзнанието.

Съществуват още и „биджа” мантри („биджа” – семе) – коренни, кратки мантри. Те съдържат огромен енергиен заряд. Не се използват от начинаещи, защото може да отключат енергия, която тялото и умът не са в състояние да понесат. Примери за биджа мантри са „хрим”, „шрим”, „крим” и др.
Джапа означава да се повтаря дадена мантра. Това е установена практика в Йога, която включва повтаряне на мантрата отново и отново, обикновено в цикли на благоприятни числа (кратни на 3), като най-популярният е 108. По тази причина индуските мали (броеници) се правят от 108 зърна плюс едно голямо зърно, наричано „сумеру”, „бинду” или „зърното на гуру”. („Сумеру” е името на планината в центъра на света според хиндуистката космогония. Сумеру е центърът на мандала-подобен свят от планини и морета.) Практикуващият, който извършва джапа, с пръстите си отброява всяко зърно, докато повтаря избраната мантра. Когато достигне 108 повторения, ако иска да продължи нов цикъл от мантри, практикуващият трябва да обърне малата без да пресече „сумеру” и да почне да повтаря отново.
Джапа се практикува с предварително определена цел – повишаване на вибрацията, разширяване на съзнанието и прочие.

Пеенето и слушането на мантри има релаксиращ, балансиращ и лечебен ефект върху тялото, ума и духа. Мантрите ни зареждат с енергия, изпълват ни с положителни мисли и вибрации, хармонизират средата, която ни заобикаля.