петък, 28 ноември 2014 г.

Пракрити и Пуруша


В света има два принципа - на природата и възможността й да въплъщава, и на духа и способността му да се въплъщава. На езика на йога съществуват понятията Пракрити и Пуруша.

Пракрити е женската, лунна, ментална енергия, двигателят, природата, проявата. Тя е основната, както фина, така и груба субстанция на Космоса, проявената Вселена. Пракрити е изначалната природа, но сама по себе си е неодушевена (няма съзнание в самата нея).

Пуруша е мъжката, слънчева енергия, семето, потенциала, съзнанието, вътрешният аз, Висшият аз, чистият дух. Пуруша не е част от творението, не се състои от каквато и да е форма на материя, груба, фина или ментална. Не е нито тялото, нито ума, които са част от Пракрити и от проявения свят. 

Когато Пуруша и Пракрити се съединят, има творение. Ако разделим Пракрити от Пуруша, се получава вакуум, шуния, не-присъственост, празнота, тишина. В йога това е състоянието Самадхи, просветление.

Пракрити и нейните проявления съществуват, за да осигурят опитност за Пуруша, така че съзнанието да може да постигне господство над външните фактори на творението и да достигне до разбирането за своята вътрешна природа. Съзнанието не е нещо материално или видимо. Материална е природата, Пракрити. Тя е видимата Вселена. Тялото е само инструмент за опитност на съзнанието.

Знаейки това, ние можем да изживеем един богат на опитности живот, със съзнание, свободно от тегобите на ежедневието. Развивайки се, ние постепенно се учим да отделяме нашето съзнание от външния свят. Когато вече не се отъждествяваме с материята, с нашите мисли и емоции, с егото, можем да преоткрием изначалната си природа като Пуруша или чисто съзнание. Това е себе-реализацията или освобождението.


Няма коментари:

Публикуване на коментар