петък, 9 август 2013 г.

Прана виняса флоу йога


Всички вече знаем, че така наречената физическа материя всъщност представлява пулсираща и вибрираща енергия. Няма нещо в нашето тяло или в което и да е тяло във Вселената, което да не е в движение – нито един атом, нито една молекула, нито една клетка. Независимо от усещането ни за плътност, нашето тяло, плът и кости е в движението на постоянен енергиен поток. На по-фино ниво можем да кажем, че в живота си ние следваме енергията или прана. Една от възможностите да изживеем тази истина е практиката по Прана виняса флоу, а пътят започва от нашето тяло, защото ние винаги започваме оттам – от физическото тяло. 


Прана виняса йога е плавен, динамичен стил Йога, свързан с дишането, в който асаните, вдишването и издишването и мудрите са въплътени в една поредица.


Този стил още е наричан "Флоу йога" („Йога на потока”), заради плавния начин, по който асаните преминават от една в друга, и така се получава движение, подобно на танц. Дъхът е много важен компонент, защото преминаването от една поза в друга е при вдишване и при издишване. 


Прана идва от санскритската дума “pra”, която означава „пълня, изпълвам”, и “an”, което означава „дишам” или „живея”, така основният източник на прана, като субстанция на живота, най-осезателно може да се почувства чрез дъха. Прана често се превежда като „въздух”, „дъх”, „дух”, „живот”, „жизнена сила”, „енергия”, „фина енергия”.


Терминът „виняса” може да бъде сведен до санскритските му корени, за да разберем значението му. „Няса” означава „поставям”, а „ви” означава „по определен начин”, т.е. можем да кажем, че на санскрит „виняса” означава „свързване”. Както много други санскритски думи, „виняса” е термин, който има много значения и се интерпретира по различни начини. В контекста на Йога, ние можем да преведем „виняса” като „връзка между движението и дъха”.


Т.е. Виняса означава последователни движения, които свързват асаните една с друга, така че да образуват плавна поредица. Така практиката се превръща в една подвижна медитация, която внушава, че всички форми са непостоянни и затова не бива да се привързваме към тях.


Виняса също се използва за описание на поредица от асани, които включват прехода от Адо-муква-шванасана (Планина) в Буджанкасана (Кобра) и обратно като част от Поздрава към Слънцето (Сурия Намаскар). Преходът от Буджанкасана към Адо-муква-шванасана е пример за една лека виняса, защото гърбът се извива нагоре в Буджангасана с вдишване и се изправя надолу с издишване при Адо-муква-шванасана. Самият Поздрав към Слънцето е пример за по-сложна виняса, при която всяко движение се извършва с вдишване или с издишване.


Когато говорим за Виняса йога, трябва да споменем и нейната приемственост с Ащанга йога. Най-доброто описане за Виняса е, че тя представлява „свободен стил” на Ащанга, което означава, че тя произлиза от Ащанга традицията, но не се придържа към задължителната последователност и правила, наложени от Патаби Джойс. Ащанга йога, така както я основава Патаби Джойс, е Йога система, състояща се от шест отделни серии асани. Всяка следваща серия е по-трудна от предходната. По правило се предполага, че няма да практикувате асаните от втората серия, докато не сте абсолютно добри в първата серия. 


Във Виняса йога обаче няма толкова строги правила; избират се и се практикуват асани от всички серии, без да са подредени в реда, зададен от Патаби Джойс. 


Силата на Виняса е в нейното разнообразие. Няма абсолютни задължителности, които трябва да се следват, така че във Виняса стилът има възможност за индивидуален подход и творчески иновации. 


Разбира се, това не означва, че Виняса йога няма методология. Според правилата на Шива Рей  – всепризнатият първоучител по Виняса йога – един час по Виняса се изгражда на принципа на мандалата и се състои от медитативни техники и дихателни упражнения в началото, варианти на Поздрава към Слънцето, упражнения за заздравяване на коремните мускули, последователности от асани с кулминативна асана за часа, навеждащи назад и обърнати асани и релаксация. Тази схема позволява по-голяма гъвкавост и е отворена за възможността да се включват различни елементи към нея.
Шива Рей
Практиката по Виняса Йога може да бъде наречена „активна или подвижна медитация”. В началото на практиката си може да сте обсебени от усещанията на тялото и усилието да следвате преподавателя. Но с времето ще се научите да наблюдавате и усещанията, и мислите, които минават през тялото и ума Ви. Този процес на наблюдение е медитация. В кръговите движения и повтарящите се свързващи виняси ние преживяваме в рамките на един час кръговратите и опитностите на живота, което освобождава ума и душата. От друга страна, на чисто физическо ниво, практиката по Виняса флоу йога подобрява умственото здраве, намалява стреса, тренира тялото, заздравява мускулите, увеличава концентрацията и съсредоточаването и подобрява съня.

Прана виняса йога е за Вас, ако предпочитате практиките, в които има повече свобода и повече разнообразие и най-вече Ви харесва да се движите през цялото време. Идвайки на час по Виняса, трябва да очаквате повече движение и натоварване, а не толкова разтягане и задържане, независимо дали движенията са бавни или по-бързи, дали часът е за начинаещи или за напреднали. В същото време Виняса стилът не е ограничен само за физически активни хора в спортна форма, а е подходящ за всички, които биха искали да се раздвижат. 


Часове по Прана виняса флоу в Lotus Spirit:
сряда: 18.30 часа
четвъртък: 18.30 часа
неделя: 17.00 часа
ул. Бенковски 11, ет. 2

Източници:
Интернет


Няма коментари:

Публикуване на коментар