петък, 13 юни 2014 г.

Йога практики, нервна система и баланс
Колкото по-релаксирани, толкова по-здрави

Асаните в Йога въздействат на физическо ниво не само върху мускулите, но и върху нервната система. За да сме здрави и да се радваме на възможностите, които животът предоставя пред нас, трябва да се грижим за нервната си система. Обществото ни предизвиква да живеем в постоянно състояние на висок стрес, да не си даваме почивка или време за рефлексия на ума. И така си нанасяме сериозни увреждания. 

От функционална гледна точка нервната система се дели на соматична и вегетативна.  

Соматичната нервна система отговаря за действията, които можем да контролираме волево – движенията на мускулите и възприемането на дразнения от външната среда (допир, слух, обоняние), тя управлява цялостната двигателна дейност на организма. 

Вегетативната нервна система регулира функциите на вътрешните органи, процесите хранене, дишане, кръвообращение и др., свързани с нарастването на организма, тя допринася за поддържането на телесната хомеостаза и участва в поведенческите реакции. Името на тази система произлиза от факта, че функциите й не подлежат на волеви контрол (с малки изключения). Вегетативната нервна система се състои от симпатиков и парасимпатиков дял. В Йога Слънцето олицетворява симпатиковата нервна система, а Луната – парасимпатиковата.Симпатиковата част на нервната система действа на принципа "борба или бягство", образува т.нар. слънчев сплит и долния коремен сплит в малкия таз. Тя контролира:

- разширяването на зеницата;
- усилената секреция от потните жлези;
- повишаването на кръвното налягане;
- забавя работата на храносмилателната система;
- намалява секрецията на урина;

- повишава телесната температура;

- осигурява повече енергия за организма при физическа работа.Парасимпатиковият дял има противоположно действие:

- разширява кръвоносните съдове;
- свива зеницата;
- стимулира слюноотделянето;
- усилва храносмилането и отделянето на жлъчка;

- възстановява изразходваната енергия по време на физическа работа.


Част от парасимпатиковата нервна система с голямо значение са блуждаещите нерви, чиито разклонения достигат до органите в гръдния кош и коремната кухина, т.е. блуждаят из тялото на човека. Стимулирането на блуждаещите нерви е в центъра на много Йога практики. Това предизвиква успокояване на дейността на вътрешните органи, забавяне на дишането и сърдечната честота. Така се “пести” силата и енергията на човека.

Мислете за вашата симпатикова и парасимпатикова система като за везна.  Симпатиковият и парасимпатиковият дял на вегетативната нервна система трябва да са балансирани, а не единият да доминира над другия. Само в резултат на съгласуваната дейност на симпатиковия и пасимпатиковия дял е възможно нормалното протичане на процесите, свързани с храненето, дишането, обмяната на веществата и енергията и други процеси в организма.
За да се балансират тези две системи, целият дихателен цикъл трябва да е дълбок и забавен (в идеалния вариант ще включва 6 вдишвания и издишвания за една минута). Йога се грижи за това със свои средства, които акцентират на дихателните практики. Едва ли ще ви изненадаме толкова с твърдението, че продължителността на живота е свързана с броя на дишанията – колкото по-бавно, толкова по-добре. 


Важно е да се фокусирате върху удължаването на издишването, за да стимулирате парасиматиковата нервна система. Един от признаците, че имате успех, е повишеното слюноотделяне.

Практикувайте бавно и дълбоко дишане с акцент върху издишването и обърнете внимание на това как се чувствате след това.

Йога означава да познаваш себе си, което включва и познание за тялото и телесните функции.
Няма коментари:

Публикуване на коментар