вторник, 7 януари 2020 г.

Санкалпа
Санкалпа означава намерение, оформено от сърцето и ума – официално тържествено обещание, решителност и воля. В практически смисъл санкалпа означава категорично решение да се посветиш на определена цел, едновременно психологически и философски. Санкалпа е инструмент, насочен да засили волята, да фокусира и хармонизира ума и тялото.

Значението на “санкалпа” от санскрит е „мисъл”, „намерение”, „решителност” и „въображение”.  „Сан” означава „да стана едно с”, а „калпа” означава „време”, „подсъзнателен ум”, още „правене” или „създаване на определена душевна или мисловна нагласа”, специфично „въображаемо сътворяване”. Практически „санкалпа” означавала „решението да правя”, т.е. „да работя за постигане на цел” като волеизява или тържествено обещание към самия себе си. Санкалпа още е „концепция” или „идея”, или „концепция като идея”. Това е решителността или волята на ума, която стои преди всяко действие. Смята се, че тя е съзидателна по характер и по-висша, в сравнение с обикновената мисъл, защото активира тялото; кара човек да извърши предопределено действие, за да постигне предварително поставена цел. Това означава: „Аз ще бъда решителен. Ще го направя от все сърце. Резултатът ми е сигурен. Зная, че ще направя грешки, но ще се оправя и ще продължа”. Така се изявява санкапла, без това не може да има какъвто и да е напредък. Решителноста не пуска корени изведнъж – тя е идея на дълбоко вкоренено желание за постигане, за осъществяване, коeто е добре възнамерявано, честно и вярно. Калпа може да се асоцира с „обет” или „обещание” и е правило, което би следвало да съблюдаваме преди всичко останало. „Сан” се отнася до асоциация с най-висока валидност. Така че санкалпа е обет и отговорност, която поемаме като карайъгълен камък в подкрепа на нашата най-висша истина. Санкапла би трябвало да почита и подкрепя най-дълбокия смисъл в живота за нас и е декларация, че официално сме се заели да засилим истинските си вярвания и да се водим от тях в изборите, които правим в живота си. Санкалпа трябва да бъде кратко и положително утвърждение и ангажимент към себе си. Обичайно я повтаряме три пъти, убеждавайки се, че го правим с чувство, с посветеност и с мисълта за по-висша сила, за която сме осъзнати.

Използваме санкалпа като начин за установяване на намерение, за свързване с най-дълбокото желание на сърцето. Изпълването на думите с намерение или санкапла ни дава нещо, с което да работим – насока, мантра или утвърждение, което е на наше разположение по всяко време. Понякога вътрешната критичност може да зазвучи твърде силно и мислите ни да са негативни и самонараняващи. Санкапла ни позволява да улавяме тези негативни мисли и след това да работим върху замяната им с позитивни и обичащи.Вътрешно намерение вместо външно решение


Това е най-ясният начин да се обясни значението на санкапла. Санкапла, простичко казано, е намерение, взето със сърцето и с разума – официален обет или дълбоко вътрешно обещание към себе си.


Няма коментари:

Публикуване на коментар