петък, 12 юли 2013 г.

Aюрведа
Аюрведа е най-древната холистична система на света, която съществува от повече от 5 000 година. „Аю” означава живот, а „веда” – знание, т.е. Аюрведа е наука за живота. Тя набляга повече на превенция на заболяването, подмладяване на системите на тялото, както и на удължаване на живота. Обещанието на Аюрведа се състои в това, че ако спазваме определени принципи, ние не само можем да се предпазим от болести и да подобрим състоянието си, но можем и да разбираме по-добре себе си и света около нас, да живеем по-дълго, пo-здравословно, в баланс и хармония, да постигнем пълния си потенциал и да проявяваме цялата си вътрешна същност ежедневно. Основното в Аюрведа е себепознанието и себелечението.  

Счита се, че това знание е било получено от древните мъдреци директно и свисше, по време на медитация. Обективно погледнато, един от най-старите писмени източници за Аюрведична медицина е „Чарака Самхита” – 8-2 век пр. Хр.

Философията на Аюрведа се основава на Самкхя – духовно учение, което е не-теистично (т.е. не поставя един бог или повече божества в центъра си, а изброява космичните принципи, по които е сътворен светът).

Аюрведа се базира на познанието, че светът и животът са произлезли директно от природата. Според това познание елементите, силите и принципите, които директно произлизат от природата, в тяхната цялостност и активно състояние, могат да се наблюдават и в човешката същност. Така цялата природа, включително и човекът, са изградени от 5 елемента: етер, въздух, огън, вода и земя.

Етерът е пространството, физическият вакуум във вселената. Свойствата му са фин, прозрачен и лек. Създава празнота и лекота.

Въздухът е газообразната форма на материята. Свойствата му са сух, лек, прозрачен, подвижен. Намалява телесната маса, създава лекота, безтегловност, изсушава, засилва разграждащите процеси и увеличава усещането за студ.

Огънят е изгарящата форма на материята. Свойството му е топлина. Предизвиква загряване, активизиране, засилване на метаболизма, изостряне на възприятията, смилането на идеи и впечатления.

Водата е течната форма на материята. Свойствата й са мокра, хладна, течна. Създава влага, подхранва течностите.

Земята е твърдата форма на материята. Свойствата й са твърда, стабилна, тежка, груба. Дава устойчивост, плътност, привързаност, предизвиква растеж и увеличаване на масата, изгражда.

Тези 5 елемента съставляват всичко, което съществува във вселената – не само във физическия, но и във финия свят.

В Аюрведа умът (съзнанието) и тялото не са неделими. Аюрведичната философия и практики ни свързват с всички измерения на нашата същност и ни напомнят, че ние сме свързани с всеки аспект на природата и по този начин - с цялата вселена. 

Не може да има умствено здраве, без физическо здраве, както и обратното. Ето защо не трябва да се учудваме, че в Аюрведа симптомите и болестите се категоризират  не само в техния физически, но и в техния умствен аспект. Както болестите на тялото, така и болестите на ума, се дължат на вътрешния дисбаланс на индивида и трябва да се третират чрез възстановяване на баланса, както физически, така и ментално. В Аюрведа целият ни живот, както и непосредственият  начин, по който го живеем, трябва да бъдат в хармония, за да сме здрави и да се чувстваме добре. 


Източници:
Основен курс по Аюрведа на „Аюрведиченцентър – София”

Няма коментари:

Публикуване на коментар