петък, 16 януари 2015 г.

Раса йога или йога на емоциите


Раса (от санскрит буквално означава „есенция”, „същност”) е понятие, с което назоваваме умственото състояние и доминиращата емоционална тема. Раса може да се отнася за извършването на каквато и да е дейност, може да я отнесем към произведение на изкуството или към първоначалното чувство, което се появява у човека, който вижда, чете или чува такова произведение. Отделно съществува раса йога или йога на емоциите.

Раса е „есенцията” или „вкусът” на всяко впечатление, това е естетическото изживяване в трансценденталност, емоцията, която изпълва душата, нектарът на живота.

Теорията за „раса” е приписвана на Бхарата – мъдрец, отшелник, митичен цар, живял някъде между 1 век пр. Хр. и  3 век сл. Хр. Теорията е развита от оратора и философ Абхинавагупта (1000 г.), който я отнесъл към всички видове театър и поезия. Според Бхарата основните човешки емоции са наслада, веселие, тъга, гняв, сила, страх, отвращение, доблест и удивление, всяка от които може да бъде преработена в съзерцателна форма като различен вид „раса”: еротична, комична, патетична, яростна, героична, ужасна, отвратителна, великолепна и спокойна. Тези „раси” съдържат съставните части на естетическото преживяване. Силата на разбирането за  „раса” е награда за заслуги от предишен живот.

Деветте раси (доминиращи чувства) са същностни аспекти или енергии, които определят набор от емоции и настроения, принадлежащи към едно и също „семейство” (раса). Докато сами по себе си деветте раси са ясно определени тенденции, които се отразяват на тялото и на ума, емоциите, произтичащи от тях (или „бхава”, ако останем в терминологията на санскрит), се манифестират по много различни начини и разбирането им зависи от личния и културния контекст. Знанието за деветте раси ни помага да разберем защо се появява определено настроение и защо остава, въпреки че това, което го е предизвикало, може отдавна да си е отишло. Важно е да разберем как да използваме това знание, за да добием по-голям контрол над емоциите.

За да се придържаме към тази Раса йога, трябва да разберем какво са расите и как функционира всяка раса.  


Тантричната традиция определя девет раси, които отговарят на достатъчно ясно дефинирани основни настроения или емоции:

Раса                основно значение                следващо значение и свързани емоции

Шрингара            любов                                   красота, привързаност

Хася                     радост                                    хумор, сарказъм

Адбхута               учудване                                любопитство, мистерии

Шанти                 мир                                        спокойствие, уравновесеност

Рудра                    гняв                                       раздразнителност, стрес

Вийра                   смелост                                 гордост, доверие

Каруна                 тъга                                        съчувствие, жалост, симпатия

Бхаянака            страх                                      тревожност, притеснение

Вибхатся             отвращение                           депресия, самосъжаление

Всички желания за притежание, сигурност, наслада, признание, любов, знание, просветление и т.н. – всички те са желания за щастие, което се надяваме, че ще изпитаме, когато ги изпълним. Ние копнеем за чувството на щастие да притежаваме, да бъдем сигурни, да получим признание за нашата ценност, да се наслаждаваме, да обичаме, да знаем. Всичко, което наистина искаме, е да изпитваме позитивните раси. По същността си  Раса йога е да спрем да бъдем нещастни и се наслаждаваме на щастието си по начин, който няма да ни отведе обратно до нещастните раси. 

Източници: http://www.rasas.info/ http://www.yogarasa.net/rasa.php, други матeриали в интернет

Следете ни - в следващите постове ще Ви запознаем с всяка раса в детайли.


Няма коментари:

Публикуване на коментар